Bezpieczeństwo !

policja (1)

Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa.

W czwartek, 16 listopada 2017r., w naszej szkole gościli funkcjonariusze policji. Podczas spotkań w klasach, wszyscy uczniowie zostali zapoznani z konsekwencjami łamania prawa przez osoby nieletnie. Głównym celem spotkania było kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny. Uczniowie, poprzez udział w lekcji, uświadomili sobie, jakie mają prawa i obowiązki w świetle kodeksu prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie powinni przyjmować postawy, gdy ktoś namawia ich do czynu, który zakazany jest przez prawo. Policjanci udzielili również odpowiedzi na zadawane podczas zajęć pytania. Pouczyli młodych, jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci internetowej. Policjanci pokazali gimnazjalistom, jak skutecznie przeprowadzić rozmowę w sytuacji, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.
Zajęcia z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Bochni były jednym z działań realizowanych przez szkołę w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego.