Doświadczenia chemiczne

Doświadczenia chemiczne (5)

W naszym gimnazjum odbyła się lekcja chemii w doświadczeniach, którą przeprowadzili pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczniowie w ramach warsztatów chemicznych samodzielnie wykonywali indywidualne zadania laboratoryjne związane z rozdzielaniem mieszanin. Każdy z uczniów własnoręcznie rozdzielał mieszaniny niejednorodne za pomocą metod mechanicznych (użycie pincety, magnesu, rozdzielacza), oraz metod klasycznych – sedymentacji, dekantacji i filtracji. Oprócz tego uczniowie wykonywali pod nadzorem rozdzielanie mieszaniny jodu z piaskiem obserwując zjawisko sublimacji i resublimacji jodu. Warto zwrócić uwagę, że jedno ćwiczenie zostało przeprowadzone multimedialnie – destylacja ropy naftowej. Kulminacyjnym elementem zajęć były wyrafinowane przykłady rozdzielania mieszanin jednorodnych za pomocą technik chromatograficznych – rozdzielanie tuszu kolorowych flamastrów za pomocą techniki chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z wykorzystaniem płytek TLC, kredy do tablicy oraz bibuły filtracyjnej. Dzięki wspólnej pracy udało się również rozdzielić składniki barwników roślinnych dwóch różnych roślin wykonując uprzednio ekstrakcję chlorofili i rozdzielanie ich na płytce TLC pod wpływem dobrze znanego z życia codziennego acetonu (składnik zmywacza do paznokci). Doświadczenie to było trudne, ale każdy dzięki niemu zrozumiał dlaczego każda roślina jest zielona. Dzięki zajęciom uczniowie mogli samodzielnie wykonać proste, ale bardzo ważne w dalszym kształceniu chemicznym doświadczenia. Podsumowanie warsztatów stanowiła praca domowa dotycząca wybranych metod rozdzielania substancji (destylacja, chromatografia, filtracja, dekantacja), która stanowiła zadania eksperymentalne i teoretyczne opracowane na wzór zadań egzaminacyjnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że scenariusz zajęć dotyczący wyrafinowanych przykładów chromatograficznych został zaprezentowany na 7. Konferencji chromatograficznej w Łodzi, na którym spotkał się z dużym zainteresowaniem.

GALERIA – Doświadczenia chemiczne