Fizyka na UJ

ćwiczenia z fizyki (8)

Gimnazjaliści po raz pierwszy w tym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Fizyki UJ, które rozpoczął wykład „Moon Explorer Problem – czyli lecimy na Księżyc” poprowadzony przez Pana dr Witolda Zawadzkiego.

Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych:

– wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej

– wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa

– wyznaczanie prędkości dźwięku w wodzie metodą fali biegnącej

– obserwacja widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego

Ćwiczenia z fizyki na UJ – GALERIA