Hydroakustyka – wykład

Sergio (4)

Dlaczego zjawisko energii akustycznej w morzu jest tak ważne dla oceanografów, jak powstaje fala akustyczna, uzależnienie prędkości dźwięku od temperatury i zasolenia, powstanie kanału dźwiękowego, efekt Dopplera ? O tym wszystkim uczniowie naszego gimnazjum mogli dowiedzieć się podczas wykładu, który przeprowadził mgr inż. Sergio das Neves. Prowadzący opowiedział o morzu jako akwenie podlegającym startyfikacji oraz o hałasie podwodnym, który ma szkodliwe oddziaływanie na faunę morską.

Zachęcamy do kolejnych wykładów o powstaniu fal w oceanie oraz pływach odbywających na powierzchni planety podlegającej obrotowi oraz sile ciężkości wywieranej przez księżyc oraz słońce.

Hydroakustyka – GALERIA