Konstytucja 3 Maja

3 maja (3)

Dokładnie 226 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jak czytamy we wstępie dokumentu, Konstytucja 3 Maja powstała „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”. Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu.

Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi upamiętniono w naszej szkole poprzez uroczysty apel, który przygotowała klasa druga pod opieką mgr Katarzyny Kruczek – Kozioł. Aby uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają słowa Ojczyzna i Patriotyzm uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z tymi świętami narodowymi.

Konstytucja 3-go Maja – GALERIA