Szkoła promująca bezpieczeństwo

spb1

W ramach projektu ” Szkoła promująca bezpieczeństwo”, w którym nasze gimnazjum bierze udział odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji Komendy Powiatowej Policji w Bochni, asp.szt. Leszkiem Machajem. Tematem pogadanki były: odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania się, obowiązujące w szkole i poza nią. Pan Leszek Machaj poruszył także temat cyberprzemocy oraz konsekwencji, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, a także kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy, a na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie w 2004 roku, na podstawie wzorca holenderskiego. Obecnie projekt realizowany w placówkach oświatowych nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

Szkoła promująca bezpieczeństwo – GALERIA ZDJĘĆ