Trzymaj Formę !

pielęgniarka (1)

Uczniowie gimnazjum podjęli wyzwanie i zgłosili swoją chęć udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia. Jest on realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego TRZYMAJ FORMĘ.
Konkurs jest trzyetapowy przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) zostaną przeprowadzone online w formie elektronicznej.
Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej.
Tematyka konkursu obejmuje:
I Żywienie zgodne z zasadami zbilansowanej diety
1) grupy produktów żywnościowych i ich wartość odżywcza,
2) podstawowe składniki odżywcze i ich rola dla organizmu człowieka,
3) dobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze,
4) aktualne zalecenia żywieniowe,
5) najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa.
II Aktywność fizyczna
1) rodzaje aktywności fizycznej,
2) znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia,
3) wydatek energetyczny przy różnych formach aktywności fizycznej,
4) pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży oraz możliwości jej zwiększenia w życiu codziennym.
III Wybrane elementy edukacji konsumenckiej
1) prawa konsumenta,
2) znakowanie produktów żywnościowych,
3) zagadnienia dotyczące ograniczenia marnowania żywności,
4) zagadnienia dotyczące prawidłowego postępowania z żywnością.

Zadaniem uczestników każdego etapu Konkursu będzie wykazanie się umiejętnościami analizowania informacji dotyczących poszczególnych grup produktów żywnościowych i składników odżywczych w nich zawartych, umiejętnościami praktycznego posługiwania się informacjami zamieszczonymi na opakowaniach produktów żywnościowych, umiejętnością analizowania zależności pomiędzy sposobem odżywiania, poziomem aktywności fizycznej a stanem zdrowia, umiejętnością rozpoznania zachowań sprzyjających i zagrażających zdrowiu oraz dokonywania korzystnych dla zdrowia, świadomych wyborów, umiejętnościami i wiedzą dotyczącymi efektywnego wykorzystywania i niemarnowania żywności.
W związku z konkursem w szkole podejmowane będą inicjatywy związane z promowaniem zdrowego stylu życia.

pielęgniarka (2)