Zajęcia z krystalografii na UJ

Zajęcia z krystalografii (1)

W czwartek 09.03.2017 uczniowie naszego Gimnazjum uczestniczyli w nietypowych zajęciach na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które dotyczyły zagadnień związanych z krystalografią (krystalochemią i krystalofizyką). Na początku uczniowie wszystkich klas wysłuchali w sali audytoryjnej niezwykle ciekawego wykładu, który wygłosił Pan dr Maciej Hodorowicz (Zespół Chemii Koordynacyjnej, Zakład Chemii Nieorganicznej). Wykład był wspomagany profesjonalną prezentacją multimedialną zawierającą kluczowe ilustracje ważnych zagadnień krystalograficznych. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi terminami z zakresu krystalografii, takimi jak – kryształ, symetria kryształu czy typy grup przestrzennych. Należy nadmienić, że Pan dr Hodorowicz podczas swojego niezwykle ekspresyjnego i porywającego wykładu, zwrócił uwagę nie tylko na piękno, budowę oraz różnorodność kryształów, ale również na zastosowanie krystalografii w wielu dyscyplinach nauki i życia. Ponadto, biorąc jako punkt odniesienia rys historyczny krystalografii – przedstawił sylwetki najważniejszych naukowców (m.in. Jan Czochralski, Wilhelm Röntgen, Max von Laue) oraz odkrycia (metoda Czochralskiego, ustalanie struktury DNA). Nie zabrakło również humorystycznych dygresji (znaczenie strony lewej w życiu) oraz ciekawostek historycznych (historia Rosalind Franklin, a odkrycie Watsona i Cricka), które umożliwiły łatwe zapamiętanie materiału. Na uznanie zasługuje to, że dzięki zastosowaniu analogii z życia codziennego (np. plaster miodu = struktura heksagonalna) możliwe było zrozumienie trudnych oraz bardzo ważnych zagadnień krystalograficznych.

Po wysłuchaniu wykładu uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa zwiedzała pracownie Zakładu Krystalochemii i Krystalofizyki, podczas których mogła zapoznać się z budową i zasadą działania aparatury stosowanej w badaniach strukturalnych. Podczas, gdy pierwsza grupa zwiedzała pracownie, druga część w tym samym czasie uczestniczyła w projekcji filmów zorganizowanej przez nauczyciela chemii – dra Kamila Jurowskiego. Filmy te stanowiły przekaz artystyczno-naukowy reakcji chemicznych, uatrakcyjniony muzyką oraz specjalnym ujęciami (przyspieszenie czasu trwania reakcji, powiększenie obrazu, odpowiednie światło itp.). Podczas seansu uczniowie mogli podziwiać wybrane reakcje z innej perspektywy. Projekcja miała na celu uwrażliwienie na piękno chemii jako nauki przyrodniczej oraz zainteresowanie uczniów poprzez ukazanie zagadnień i doświadczeń, które będą omawiane na lekcjach chemii w niedalekiej przyszłości.

Było to już drugie spotkanie młodzieży w ramach zajęć dodatkowych dzięki podpisanej umowie Akademickiego Gimnazjum w Bochni z Wydziałem Chemii UJ w zakresie zajęć z „chemii akademickiej”. Należy zauważyć, że tematyka oraz poziom zajęć jest dostosowany do wiedzy uczniów i aktualnie poruszanych tematów na lekcjach chemii, co możliwe jest dzięki dialogowi między nauczycielem chemii i wykładowcami. Już niedługo odbędą się kolejne zajęcia na Wydziale Chemii UJ, które będą jeszcze ciekawsze od poprzednich.

Zajęcia z krystalografii na UJ – GALERIA