Kadra pedagogiczna

 

Bogusław Ptak dyrektor gimnazjum
Ewa Ryszka zastępca dyrektora gimnazjum
Danuta Gąsior pedagog szkolny
Barbara Ptak
Jadwiga Korta
Katarzyna Kruczek-Kozioł
język polski
Beata Dale
Anna Golec
język angielski
Anna Czaja
Monika Pachuta-Nosal
język niemiecki
Marta Kalinowska język francuski
Małgorzata Gardziel język hiszpański
Jerzy Pączek historia, wiedza o społeczeństwie
Łukasz Cybura fizyka
Urszula Golińska
Paulina Romaniszyn – Majcher
matematyka
Kamil Jurowski chemia
Radosława Basztura biologia
Elżbieta Michałowska geografia
Ludmiła Mikołajczyk informatyka
Anetta Jasińska muzyka
Agata Kufta-Pletty zajęcia artystyczne, plastyka
Artur Jaszczyński
Halina Grech
wychowanie fizyczne
ks. Jacek Sarota religia
Marta Sroka wychowanie do życia w rodzinie
Brian Scott native speaker