Konkurs ortograficzny

konkurs-ortograficzny-8

W I Szkolnym Konkursie Ortograficznym o  tytuł „ Mistrza Ortografii AGB”,  który miał miejsce 8 grudnia wzięło udział  9 uczniów. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na piękno języka ojczystego, popularyzowanie wśród młodzieży zasad poprawnej polszczyzny,  rozwijanie świadomości językowej oraz rozbudzenie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania. Konkurs polegał na napisaniu dyktanda przygotowanego przez panią mgr Katarzynę Kruczek – Kozioł. Ocenie podlegała poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.  A oto wyniki:

 I Miejsce i tytuł „ Mistrza Ortografii”  otrzymała Weronika Stabrawa, uczennica klasy I a

 II Miejsce – Oliwia Baniak z kl. II

 III miejsce – Grzegorz Kafliński z kl. II

konkurs-ortograficzny-4