Oferta

Co oferujemy?

• kameralną szkołę dla ambitnych uczniów

• współpracę z pracownikami dydaktycznymi wyższych uczelni

• nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych oraz pracowni

• bezpieczne i przyjazne środowisko sprzyjające efektywnej nauce

• niewielką liczbę uczniów w klasie

• wsparcie ucznia w wypracowaniu efektywnych technik uczenia się

• zindywidualizowaną pracę dydaktyczną z każdym uczniem;

• szeroką gamę tematycznych zajęć dodatkowych dostosowanych do umiejętności oraz zainteresowań uczniów

Jaka jest nasza filozofia działania?

• aktywny udział uczniów w zajęciach dodatkowych prowadzonych na wyższych uczelniach

• diagnozowanie ucznia i wspólnie z nim oraz jego rodzicami poszukiwanie strategii wspierających  zdobywanie umiejętności i wiedzy

• nie chcemy tłumu, chcemy, aby każdy uczeń był zauważony i doceniony

• stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju i kształtowania odpowiednich postaw