A message from our manager


Zgodnie z reformą oświaty działające od roku 2015/2016 Akademickie Gimnazjum w Bochni przekształca się z dniem 1 września 2018 w trzyletnie Akademickie Liceum.