Wyniki rekrutacji

rekrutacja

Szanowni Państwo w nowym roku szkolnym przewidujemy dwie klasy pierwsze, podział na oddziały nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia.

x

Na dzień dzisiejszy dysponujemy pojedynczymi miejscami w klasach pierwszych. Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny – .

 


 

Aktualna lista uczniów przyjętych na rok szkolny 2016/2017 została wywieszona w budynku szkoły.

 


z

Zasady Rekrutacji

z

Terminarz rekrutacji

 z

Karta zgłoszenia

z


Co oferujemy?
• kameralną szkołę dla ambitnych uczniów
• współpracę z pracownikami dydaktycznymi wyższych uczelni
• nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych oraz pracowni
• bezpieczne i przyjazne środowisko sprzyjające efektywnej nauce
• niewielką liczbę uczniów w klasie (do 25 osób)
• wsparcie ucznia w wypracowaniu efektywnych technik uczenia się
• zindywidualizowaną pracę dydaktyczną z każdym uczniem;
• szeroką gamę tematycznych zajęć dodatkowych dostosowanych do umiejętności oraz zainteresowań uczniów

Jaka jest nasza filozofia działania?
• aktywny udział uczniów w zajęciach dodatkowych prowadzonych na wyższych uczelniach
• diagnozowanie ucznia i wspólnie z nim oraz jego rodzicami poszukiwanie strategii wspierających zdobywanie umiejętności i wiedzy
• nie chcemy tłumu, chcemy, aby każdy uczeń był zauważony i doceniony
• stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju i kształtowania odpowiednich postaw